Tarieven

Aanmelding

Aanmelden kan middels inspreken van de voicemail op nummer: 06-19136492. U wordt dan z.s.m. teruggebeld.

Wachttijd

Er is momenteel geen wachttijd voor intake. Na intake is er geen wachttijd voor behandeling.

Crisis

Als je dringend hulp nodig hebt, adviseer ik je contact op te nemen met de huisartsenpost in je woonplaats. Het tel.nr. voor Den Haag is 070 – 346 9669.

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2022 is de wijze van vergoeden van behandelingen binnen de GGZ veranderd. Zie voor nadere informatie: https://lvvp.info/voor-cliënten/zorgprestatiemodel-wat -verandert-voor-patiënten/

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt ieder jaar maximumtarieven vast op basis van de door hen berekende kostprijs. De tarieven vind je hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen

Voor Psychologiepraktijk Monique Dingemans gelden de tarieven: Ambulant-kwaliteitsstatuut setting II, beroep klinisch psycholoog.

De duur van de behandeling bepaalt het tarief:

Psychologiepraktijk Monique Dingemans werkt conform het Zorgprestatiemodel van de NZA volgens het uitgangspunt planning = realisatie. D.w.z., er wordt uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda is ingepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw verzekeraar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intakefase in overleg met u vastgesteld.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) is het bovenstaande tarief van toepassing. Een verwijzing is dan niet nodig.

U ontvangt een factuur per maand via Infomedics (https://www.infomedics.nl), die u binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum zelf dient te voldoen. De factuur is gebaseerd op het aantal behandelingen in de afgelopen maand en op bovenstaande tarieven. U dient de factuur zelf in te sturen naar uw verzekeraar. Via restitutie krijgt u afhankelijk van de voorwaarden in uw polis mogelijk 60 tot 100% van uw verzekeraar vergoed.

Psychologiepraktijk Monique Dingemans hanteert een no-show tarief van € 100,- als de afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Deze kosten worden niet door je zorgverzekeraar vergoed.