Psychische klachten

Psychische klachten binnen de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ:

Klachten waarvoor je binnen Psychologiepraktijk Monique Dingemans terecht kunt zijn:

 • (complexe) Trauma-gerelateerde klachten (inclusief seksueel overschrijdend gedrag)
 • Angst –en stemmingsklachten, somberheid
 • Somatisch onverklaarde klachten inclusief Aanhoudende lichamelijke klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Klachten die niet binnen de praktijk worden behandeld zijn:

 • Suïcidaliteit
 • Eetproblematiek
 • Verslaving

Behandeling:

Uw behandeling start altijd met een individuele intake. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en zal ik u vragen stellen om aan het eind van het gesprek te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden en hoe de behandelingen eruit zullen zien.

Behandelmethoden

EMDR, mindfulness en cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie.

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

Voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bestaat de mogelijkheid tot het behandelen met EMDR. Posttraumatische stressklachten zijn o.a:

 • herbelevingen van het trauma
 • nachtmerries en slaapproblemen
 • onrust en prikkelbaarheid
 • vermijding van prikkels die met het trauma van doen hebben.

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan het trauma, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen. Voor meer informatie over EMDR klik hier: www.emdr.nl