Behandeling

Behandeling:

Uw behandeling start altijd met een individuele intake. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en zal ik u vragen stellen om aan het eind van het gesprek te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden en hoe de behandelingen eruit zullen zien.

Behandelmethoden

  • Eye movement desensitization reprocessing (EMDR)
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Inzichtgevende psychotherapie
  • oplossingsgerichte psychotherapie
  • Mindfulness

Voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bestaat de mogelijkheid tot het behandelen met EMDR. Posttraumatische stressklachten zijn o.a:

  • herbelevingen van het trauma
  • nachtmerries en slaapproblemen
  • onrust en prikkelbaarheid
  • vermijding van prikkels die met het trauma van doen hebben.

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan het trauma, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen. Voor meer informatie over EMDR klik hier: www.emdr.nl

Klik hier om het Kwaliteitsstatuut in te zien.

Psychologiepraktijk Monique Dingemans voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)