Psychische klachten

Psychische klachten binnen de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ:

Klachten waarvoor je binnen Psychologiepraktijk Monique Dingemans terecht kunt zijn:

  • (complexe) Trauma-gerelateerde klachten (inclusief seksueel overschrijdend gedrag)
  • Angst –en stemmingsklachten, somberheid
  • Somatisch onverklaarde klachten inclusief Aanhoudende lichamelijke klachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Behandeling

Uw behandeling start altijd met een individuele intake. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en zal ik u vragen stellen om aan het eind van het gesprek te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden en hoe de behandelingen eruit zullen zien.

Behandelmethoden:

  • EMDR, mindfulness en cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie.
  • Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

Aanmelding

Aanmelden kan middels inspreken van de voicemail op nummer: 06-19136492. U wordt dan z.s.m. teruggebeld.

Wachttijd

Er is momenteel geen wachttijd voor intake. Na intake is er geen wachttijd voor behandeling.